Share your personal style. Stay inspired.
Look by Ashley Joncas

FashionDesigner LynkEo

FashionDesigner LynkEo

Most recent looks

Most recent hypes

Comments

  
FashionDesigner LynkEo
Từ câu chuyện tôi rút ra được bài học cho bản thân mình:
- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.
- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười.
- Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tuỳ thuộc vào bạn.


 • 6
  Fans
 • 2
  Looks
 • 0
 • 6
  Karma
 • 478
  Following
 • 0
  Topics
 • 6
  Comments
 • 0
  Comment Karma

Following

 • Stardust Bohemian
 • Marie Hamm
 • Lydia Rose
 • Anna Wiklund
 • Hope Bidinger
 • Hannah Riles
 • Tonya S.
 • Flávia Desgranges van der Linden
 • Ivana S
 • Anne M
 • Jocelyn Jacobson
 • Jessy Gosselin
 • Amber Saylor
 • Nanda Polly S.
 • ANGELA ROZAS SAIZ
 • Elina I
 • †Norelle Rheingold†
 • Magda W
 • Monique K....
 • Justyna G
 • Katia - Lazy Kat
 • Andrew Jim
 • Maddy C
 • Jacqueline Illoz
 • Nancy Wang
 • Antoine Nicol
 • Adria Machado
 • M L
 • Ricarda Schernus
 • Marshall Heritage
 • Tommy Lei
 • Sindy N
 • Adrian Kamiński
 • Sarah PB
 • JENNY MUSTARD .
 • Sveta Rain
 • Sushanna M.
 • Sara Luxe
 • Peter Adrian
 • Petra Terešak

see all ►

Member since December 28, 2012.
This profile has been viewed 697 times.
Arrow-up-white To top