The #1 source for fashion inspiration from real people around the world.

+ FAN FashionDesigner LynkEo to stay updated with her latest looks! learn more or sign up now »

most recent looks

most recent hypes

Comments

  
FashionDesigner LynkEo
Từ câu chuyện tôi rút ra được bài học cho bản thân mình:
- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.
- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười.
- Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tuỳ thuộc vào bạn.


 • 5
  Fans
 • 2
  Looks
 • 0
 • 6
  Karma
 • 511
  Following
 • 0
  Topics
 • 6
  Comments
 • 0
  Comment Karma

Following (511)

 • Anna Wiklund
 • Tonya S.
 • Hannah Henderson
 • Lydia Rose
 • Marie Hamm
 • Hope Bidinger
 • Stardust Bohemian
 • Amber Saylor
 • Nanda Polly S.
 • Flávia Desgranges van der Linden
 • Jocelyn Jacobson
 • Ivana S
 • Jessy Gosselin
 • Anne M
 • Elina I
 • ANGELA ROZAS SAIZ
 • †Norelle Rheingold†
 • Monique K....
 • Andrew Jim
 • Katia - Lazy Kat
 • Justyna G
 • Magda W
 • Jacqueline Illoz
 • Maddy C
 • Antoine Nicol
 • Sushanna M.
 • Philippe Girard
 • Nancy Wang
 • Sarah PB
 • M L
 • Adrian Kamiński
 • Sindy N
 • Adria Machado
 • Marshall Heritage
 • Tommy Lei
 • JENNY MUSTARD .
 • Dave Waldorf
 • Sveta Rain
 • Ricarda Schernus
 • Ayoub Mani

see all ►

Member since December 28, 2012.
This profile has been viewed 554 times.
To top